top of page

Mission, vision og værdier

Klinikkens mission er at udrede og behandle patienter fra fyldte 15. år med enten lungemedicinske eller allergiske lidelser. Visionen er at udrede og behandle patienter på højt fagligt niveau baseret på nyeste viden, både evidensbaseret og efter såkaldt best practise. Patienterne skal føle sig velkomne fra første til sidste besøg. Der bydes på kaffe/te/vand, der er afsat god tid, og patienterne medinddrages i behandlingen. Klinikken tilstræber, at patienterne altid kommer ind, senest til den aftalte tid.

 

Patienterne tilbydes første ledige tid. Patienterne kan henvende sig pr. telefon eller pr. mail for at få en aftale. Patienterne får således mulighed for selv at være med til at finde den tid, der passer dem bedst. Samtidig får patienterne mulighed for at tale med klinikken og uddybe deres symptomer, således at de får den tid der passer, også ud fra et lægefagligt synspunkt. DUF-patienter indkaldes pr. brev/mail til første tid inden for en måned, oftest efter forudgående telefonsamtale, hvor klinikken kontakter den henviste. Patienter opfordres derudover til at spørge ved mindste tvivl eller behov.

Privatlivspolitik

Klinikken henviser derudover patienter til at læse klinikkens privatlivspolitik, som kan findes her.

bottom of page