top of page

Astma

 

Astma er en lidelse i luftvejenes store og små bronkier. Sygdommen viser sig ved åndenød, hoste og evt. hvæsende vejrtrækning, forårsaget af en forsnævring i bronkierne.

 

Astma kan optræde i alle aldersgrupper, men er dog hyppigst hos unge. Der er ofte en sammenhæng mellem allergi og astma, men astma kan også optræde uden at man har allergier.

 

Ved mistanke om astma undersøger man om der er ændringer i luftvejsflowet. Dette gøres ved en lungefunktionsundersøgelse. Lungefunktionsundersøgelsen udføres ved lægen, men du kan også foretage målinger hjemme over en periode. Desuden kan klinikken lave en såkaldt Impuls-Oscillometri = IOS. Her kan man måle, om der er øget modstand i luftvejene, og om denne modstand sidder centralt eller perifert i lungerne.

 

En lungefunktionsundersøgelse er en pusteprøve, hvor det undersøges, hvor stor en mængde luft du kan puste ud på dels ét sekund og dels maximalt. Herved kan man udtale sig om hvorvidt lungefunktionen er nedsat i forhold til normalt, og i hvor svær en grad lungefunktionen er nedsat.

 

Ved mistanke om astma vil der samtidig blive foretaget undersøgelse for om du er allergisk overfor bestemte allergener.

 

Astma kan også udløses af anstrengelse. Derfor kan du også i klinikken få foretaget en anstrengelsestest. Denne foretages ved, at du cykler på en kondicykel med stigende belastning. Lungefunktionen bliver målt i forbindelse med anstrengelsen, og det kan dokumenteres, om anstrengelsen udløser astmatisk vejrtrækning.

Hvis man ikke har kunnet stille diagnosen astma på disse undersøgelser, kan klinikken lave såkaldt provokationstest. Her inhaleres stigende doser af luftvejsirriterende medicin, enten Mannitol eller Metakolin. Hvis lungefunktionen under denne test falder til hhv. enten 15 eller 20 % er astmadiagnosen ret sikker.

bottom of page