top of page

KOL

 

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) bliver mere og mere udbredt. Karakteristisk er en snigende debut, først med hoste og tendens til slimdannelse i luftvejene, efterfulgt af tiltagende åndenød ved anstrengelse og hyppige luftvejsinfektioner.

 

Der er gode behandlingsmuligheder i dag. Det er imidlertid vigtigt, at sygdommen konstateres i tide.

 

Er du 35 år eller derover, er ryger eller ex-ryger og har mindst ét af følgende: hoste, slim, åndenød ved f.eks. at gå på trapper og hyppige luftvejsinfektioner (bronkitis), bør du få undersøgt om du kan have KOL.

 

KOL konstateres ved en lungefunktionsundersøgelse, der er nedsat. Hvis din lungefunktionen er nedsat, vil du blive tilbudt behandling med inhalationsmedicin, dels for at nedsætte risikoen for at lungefunktionen falder for hurtigt, dels for at mindske risikoen for akutte forværringer af lungesygdommen.

bottom of page