top of page

Lungefunktionsundersøgelse

 

En lungefunktionsundersøgelse er en pusteprøve, hvor du puster alt hvad du kan og lige så længe du kan, ud igennem et rør. Herved kan konstateres, om du har en øget modstand i dine luftveje. Dette kan være et tegn på lungesygdom, som f.eks. astma eller KOL.

 

Hvis din lungefunktion er nedsat i forhold til det man ville forvente i kraft af din alder, højde og køn, vil du få en inhalation med luftvejsudvidende medicin og lungefunktionsundersøgelsen vil blive gentaget efter ca. 15 minutter. Hvis din lungefunktion har normaliseret eller forbedret sig, er det tegn på astma. Hvis den fortsat er mindre end forventet, så kan det være et tegn på KOL eller anden lungesygdom, og du vil blive tilbudt yderligere undersøgelser mhp. udredning af din lungefunktionsnedsættelse.

bottom of page