top of page
​Hvad kan du finde på denne hjemmeside?
 

På hjemmesiden kan du finde oplysninger om klinikkens ejer, informationer om nogle af de hyppigste lunge- og allergiske sygdomme, samt om hvordan du kommer i kontakt med klinikken.

 

Klinikken er speciallægeklinik for patienter med lunge- og allergisygdomme, og der foretages allergivaccination. På klinikken kan du også, mod betaling, få en TB-attest (tuberkulose) hvis du skal til udlandet, og der kræves en sådan.

 

Klinikken er akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodels standarder. Se rapporterne fra 2021 her og her.

 

Klinikken har ydernummer og ser patienter, der er mindst 15 år. Man er enten henvist fra:

 

  1. Praktiserende læge

  2. Sygehus/hospital pga. for lang ventetid = Det udvidede frie sygehusvalg

  3. Private sundhedsforsikringer

  4. Arbejdsmarkedets erhvervssikring

  5. Kommuner mhp. speciallægeerklæringer

 

Eller man henvender sig uden henvisning fordi:

  1. Man er gruppe 2-patient

  2. Man skal til udlandet og skal have en TB-attest

 

Du bedes medbringe sygesikringsbevis og opdateret medicinliste.

 

Ved første konsultation er der afsat op til en time – efterfølgende op til en halv time.

 

Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med private behandlingssteder. Læs den seneste tilsynsrapport her.

LUP-rapporten er en todelt evaluering af klinikken foretaget af patienter. Der er en klinikrapport og en kommentarrapport. Rapporten for 2017 for klinikken kan læses via nedenstående links:

KLINIKKENS FACILITETER​​​

 

Læs om klinikken, og se billeder af klinikkens lokaler og faciliteter ved at klikke nedenfor.

Få en virtuel tour på klinikken.

 

Tidsbestilling mandage til torsdage mellem kl 10 og 12 på:

 

Telefon: 86 21 55 77

Eller på mail (se nederst på siden) eller via hjemmesidens kontaktside.

 

Sendes CPR-nummer eller anden personfølsom data, skal Sikker mail anvendes. Tryk her.

Angående tidsbestilling

Covid-19:

 

Patienter må ikke møde op uden at have en forudgående aftale. Hvis du har akut opståede symptomer, som kunne være Covid-19, såsom feber, øvre luftvejsinfektion, muskelsmerter, hovedpine eller lignende, må du IKKE møde op. Du må heller ikke møde op hvis du er nærkontakt til en smittet, før det er afklaret om du er bærer af smitten.

 

bottom of page